Rekrutacja

Rekrutacja krok po kroku​

Lista kandydatów przyjętych

do klasy pierwszej

I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Radomiu:

Numer kandydata:

1/R/D/I

2/R/D/I

3/R/D/I

4/R/D/I

5/R/D/I

6/R/D/I

7/R/D/I

8/R/D/I

10/R/D/I

11/R/D/I

12/R/D/I

13/R/D/I

14/R/D/I

1/R/D/II

2/R/D/II

1/R/D/III

1/R/C/I

2/R/C/I

3/R/C/I

4/R/C/I

5/R/C/I

6/R/C/I

7/R/C/I

8/R/C/I

1/R/C/II

2/R/C/II

3/R/C/II

6/R/C/II

7/R/C/IISZKOŁA NIE BIERZE UDZIAŁU W NABORZE ELEKTRONICZNYM

Wirtu@lny Dzień Otwarty

Krok 1

DO DNIA 25.06.2021 R. – ZŁÓŻ PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY W SEKRETARIACIE SZKOŁY
PODANIA O PRZYJĘCIE DO SZKÓŁ:

Krok 2

PRZYJDŹ NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ ORAZ TEST SPRAWNOŚCIOWY

 

Krok 3


ODSZUKAJ SWÓJ NUMER KANDYDATA NA LIŚCIE KANDYDATÓW WSTĘPNIE PRZYJĘTYCH. LISTY ZOSTANĄ UMIESZCZONE W ZAKŁADCE STREFA KANDYDATA.

Krok 4

Dd dn. 30.06.2021 r. do godz. 15.00
DOSTARCZ WYMAGANE DOKUMENTY:
– ZAŚWIADCZENIE OKE O WYNIKU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY;
– Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
– 3 podpisane fotografie.

Krok 5

01.07.2021 r.
ODSZUKAJ SIĘ NA LIŚCIE KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH!

Witamy
w naszych szeregach!